Maatwerk rolluiken tegen de scherpste prijs
0 items
t.w.v. € 0,00

Wat zijn de garantie voorwaarden van Creon Rolluiken?


GARANTIE VOORWAARDEN
De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De daarnaast verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet.

Gegronde klachten, binnen de garantietermijn, waarbij wij het defect hebben kunnen (laten) onderzoeken, lossen we samen op. Garantie uiteraard bij gebruik onder normale omstandigheden. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Hieronder vindt u de indicatieve termijnen van de verwachte levensduur van de door ons aangeboden producten:

Creon Online geeft u vijf jaar garantie op het rolluik en op de motoren (m.u.v. de Huismerk motor solar). Op de huismerk motor Solar heeft u twee jaar garantie. Creon Online geeft de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:

  • Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • Bij normale slijtage;
  • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing / montage handleiding;
  • Wanneer er sprake is van buitenkomend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Wanneer Creon Online niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.